fbpx

Regulamin

Regulamin

 1. W treningach tenisowych mogą brać udział wszystkie osoby regularnie
  opłacające koszty szkolenia.
 2. Termin opłat za treningi upływa na drugich zajęciach danego miesiąca
  i obejmuje ilość treningów wynikających z kalendarza na dany miesiąc.
 3. Uczestnik zajęć lub opiekun ma obowiązek podpisać listę opłat u trenera prowadzącego zajęcia przy dokonaniu opłaty za zajęcia.
 4. Opłaty za szkolenie pobierane są gotówką przez trenera prowadzącego lub przelewem: Alior Bank: 90 2490 0005 0000 4530 1721 8678
 5. W przypadku zgłoszonej nieobecności można odrobić zajęcia z inną grupą (po wcześniejszym ustaleniu tego z Sonią Klamczyńską: 600607095). Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrobienia treningu.
 6. W przypadku nieobecności trenera Klub zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub zwrotu kosztów treningu.
 7. Święta i ferie odliczone są od kosztów miesięcznych, chyba, że trener i uczestnicy zdecydują, że zajęcia odbędą się.
 8. Zmiana ilości uczestników w grupie podczas sezonu może spowodować zmianę wysokości opłat za szkolenie.
 9. Kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Zarząd Klubu.

Gdzie gramy?

Hala tenisowa

ul. Korsaka 4

05-200 Wołomin

Telefon

Sonia Klamczyńska

600 607 095

E-mail

info@teniswolomin.pl

sonia@teniswolomin.pl