CENNIK
Tenis Wołomin

tenis wołomin

W cenie każdego treningu zawarty jest koszt wynajęcia kortu oraz niezbędnego sprzętu tenisowego.

Dane konta bankowego:

Tenis w szkole – Łukasz Dołowy

05-200 Wołomin, ul. Błońska 55

Alior Bank: 83 2490 0005 0000 4500 3657 4383

REGULAMIN
klubu tenisowego TOPSPIN

  1. W treningach tenisowych mogą brać udział wszystkie osoby regularnie opłacające koszty szkolenia.
  2. Termin opłat za treningi upływa na drugich zajęciach danego miesiąca i obejmuje ilość treningów wynikających z kalendarza na dany miesiąc.
  3. Uczestnik zajęć lub opiekun ma obowiązek podpisać listę opłat u trenera prowadzącego zajęcia przy dokonaniu opłaty za zajęcia.
  4. Opłaty za szkolenie pobierane są gotówką przez trenera prowadzącego lub przelewem: Alior Bank: 83 2490 0005 0000 4500 3657 4383
  5. W przypadku zgłoszonej nieobecności można odrobić zajęcia z inną grupą (po wcześniejszym ustaleniu tego z Sonią Klamczyńską: +48 600 607 095. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrobienia treningu.
  6. W przypadku nieobecności trenera Klub zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub zwrotu kosztów treningu.
  7. Święta i ferie odliczone są od kosztów miesięcznych, chyba, że trener i uczestnicy zdecydują, że zajęcia odbędą się.
  8. Zmiana ilości uczestników w grupie podczas sezonu może spowodować zmianę wysokości opłat za szkolenie.
  9. Kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Zarząd Klubu.
Scroll to Top
× Whatsapp